Odvoz a uložení inertních stavebních odpadů, recyklace.

Adresa:
Otevírací doba:


Materiál Uložení a odvoz t Uložení a odvoz od 500 tun Uložení a odvoz m3
Ornice Zdarma Zdarma Zdarma
Výkopová zemina (1,65 t/m3) 262 Kč/t 252 Kč/t 432 Kč/m3
Cihelná suť bez příměsi (1,35 t/m3) 327 Kč/t 317 Kč/t 441 Kč/m3
Beton prostý (1,8 t/m3) 327 Kč/t 317 Kč/t 589 Kč/m3
Beton armovaný (1,85 t/m3) 327 Kč/t 317 Kč/t 605 Kč/m3
Beton armovaný nad kusovitost 50 cm (1,85 t/m3) 427 Kč/t 417 Kč/t 789 Kč/m3
Asfalt / živice (1,65 t/m3) 405 Kč/t 395 Kč/t 668 Kč/m3
Dřevo 167 Kč/m3 159 Kč/m3 167 Kč/m3
Ceny bez DPH, ceny s dopravou platné pro soupravy min. 18 m3, sleva při dopravě nad 500 t.

Kontaktujte nás

Neváhejte se na nás obrátit pro zjištění jakýkoliv informací.