Sklápěče a odvoz odpadu

  • -

Sklápěče a odvoz odpadu

Odvoz a likvidace suti a zeminy vetších objemů

Sklápěcí vozidla od 14 do 29 m3 na odvoz včetně uložení všech stavebních odpadů jako je:

  • výkopová zemina a kamení ze staveb
  • stavební suť, beton prostý a železobeton
  • asfaltové směsi a živice
  • vyvážení odpadů z deponií a zpětné zavážení štěrky, písky, recykláty
  • kontaminovaná zemina
  • nebezpečné odpady v režimu ADR

Flotila 28 sklápěcích vozidel od 8×4 a 8×8 solo nebo s přívěsy až po tahače 4×4 a 6×4 se sklápěcími návěsy. Možnost zajištění nakládky nebo těžby výkopku přímo ze stavební jámy.