Texty stránky Kontejnery a odvoz

  • -

Texty stránky Kontejnery a odvoz

Přistavení kontejnerů na odvoz odpadů včetně likvidace po Praze a okolí

Kontejnery na odpad jsou určené k likvidaci těchto odpadů:

  • Výkopová zemina, ornice, kamení
  • Stavební suť jako cihly, omítky a střešní tašky, beton prostý, armovaný a porobeton nebo asfalt
  • Dřevo, trámy, prkna nebo větve, tráva, listí a jiný bioodpad
  • Stavební a směsný odpad (sádrokarton, plasty, polystyren, obaly, igelity, koberce, lina, železo a nábytek nebo jiné vybavení interieru)

Přistavení a pronájem kontejnerů od úzkého chodníkového o velikosti 3 m3 až po velkoobjemové kontejnery 15 m3 určené na lehký materiál jako je dřevo a směsný odpad..